Hoe maak ik een boekbespreking?

A HET BOEK

TITEL:

AUTEUR:

ILLUSTRATOR:

UITGEVERIJ:

VERHAAL:

soort: onderlijn één of meer woorden.

  • reisverhaal – avonturenverhaal – detectiveverhaal – dierenverhaal – familieverhaal – toekomstverhaal – sprookje – echt gebeurde geschiedenis – levensbeschrijving van één persoon – fantasieverhaal – humoristisch verhaal– verhaal over gevoelens – realistisch verhaal

HOEVEEL HOOFDSTUKKEN:

HOEVEEL BLADZIJDEN:

B DE INHOUD

Over wie gaat het verhaal?

Wie is/zijn de hoofdfiguur (-en)?

Waar en wanneer speelt het verhaal zich af?

Wat gebeurt er?

Waar wordt het spannend?

Hoe loopt het af?

Welke figuur vond je het best?  Waarom?

Welke figuren vind je sympathiek en waarom?  Welke figuren vind je antipathiek en waarom?

Vond je het boek moeilijk om te lezen?

Ben je nieuwe dingen aan de weet gekomen?  Zo ja, welke?

Heeft dit boek vragen opgeroepen waarop je het antwoord niet kent?

Wat heeft je het meest getroffen?

C DE PRESENTATIE.

Om je bespreking voor te bereiden los je alle vragen van A op, uit B kies je minstens 8 vragen die passen bij jouw bespreking.  Schrijf je antwoorden in volledige zinnen en maak een vlotte tekst die je kan komen voorbrengen.   Het is niet de bedoeling de antwoorden gewoon af te lezen, zorg ervoor dat het een vlotte babbel wordt.  (Dit blad is enkel een hulpmiddel)

Gepost door bibliotheek - Permalink